Utskrift

Kontaktinfo

Norsk Alaskan Malamute klubb
Postboks 69
2021 Skedsmokorset

Organisasjonsnummer: 991745130 

Betalingsinformasjon:

Bankforbindelse: LillestrømBanken

Kontonummer hovedkonto: 1286 45 71903
Kontonummer utstillingskomiteen: 1286 46 25361

IBAN: NO69 1286 45 71903 
SWIFT: DNBANOKKXXX

Valutabank ved bet. fra utland: DnB Nor, 0021 Oslo